Så driver du kompetensutveckling i Gapless.

Gapless ett molnbaserat system med passion för enkel och kollaborativ digital HR - Ett verktyg som hjälper dig att identifiera kritiska framgångsfaktorer kartlägga talanger och kompetenser. Kunskapen du bygger upp skapar möjligheter att ta rätt beslut och skapar kontroll över ditt HR-arbete. Gapless hjälper dig att jobba i grupp kring frågor, utmaningar och det dagliga arbetet kring dina anställda. När alla är delaktiga via mobil/dator eller surfplatta skapar vi en effektiv och problemfritt arbete. I analysdelen kan du ta tempen på din organisation, avdelning eller individ.